τιμές φωτοβολταϊκών

Net Metering

Είναι ο νέος τρόπος αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον οποίο οι καταναλωτές συμψηφίζουν την ενέργεια που παράγουν με αυτή που καταναλώνουν. Πρακτικά καταργείται ο λογαριασμός της ΔΕΗ…
περισσοτερα…

τιμές φωτοβολταϊκών

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Έχοντας εγκαταστήσει περισσότερα από 75 φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την Ελλάδα, συνολικής ισχύος 4,8 MW και συνεχίζοντας δυναμικά, η Eco Energy μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα των κατασκευών και των αποδόσεων….περισσοτερα…

Η/Μ Έργα

Εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κεραιοσυστήματος. Εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού παλαιότερης τεχνολογίας για συστήματα κλιματισμού, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευση….περισσοτερα…

τιμές φωτοβολταϊκών

Φωτοβολταϊκές Στέγες

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» απευθύνεται σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις και τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη στέγη του κτιρίου τους με τις καλύτερες τιμές φωτοβολταϊκών συστημάτων και να αποκτήσουν….περισσοτερα…


UA-33820593-1