1) ΦΛΩΡΙΝΑ – Φ/B σταθμός 99,75 KWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Οκτώβριος  2007
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Δεκέμβριος  2007 – Φεβρουάριος 2008
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 15/05/2008
Ιδιοκτησία : Β.Τιριακίδης Α.Β.Ε.Τ.Ε
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : SCHUCO SPV SΡ4 180 Wp
Inverters : SMA SMC 7000TL & SMA SMC 5000Α
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Σχεδιασμός & κατασκευή ECO ENERGY
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SMA Sunny Webbox & sensors

…παρακολουθήστε online την λειτουργία του πάρκου.

UA-33820593-1