13) ΛΑΚΩΝΙΑ – Μολάοι-6 – Φ/Β σταθμός 133,2 KWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιούνιος-Ιούλιος 2009
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2009
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 12/2009
Ιδιοκτησία : SOLARISE A.E.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : EXEL ESP 225 Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA SMC 11000TL & SB 4000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : EXEL G1
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SMA Sunny Webbox

…παρακολουθήστε online την λειτουργία του πάρκου.

UA-33820593-1