15) ΠΡΕΒΕΖΑ – Φιλιππιάδα-1 – Φ/Β σταθμός 92,68 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιανουάριος 2010
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Απρίλιος 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 04/2010
Ιδιοκτησία : Ελευθέριος Ντάτσης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Suntech STP280-24/Vd 280Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA SB 5000TL-20
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : DEGER 5000NT Διπλού άξονα
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SMA Sunny Webbox

…παρακολουθήστε online την λειτουργία του πάρκου.

UA-33820593-1