16) ΚΙΛΚΙΣ – Γαλλικός – Φ/Β σταθμός 141,65 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Απρίλιος 2010
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Μάιος 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας
Ιδιοκτησία : Solarise Α.Ε
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Exel ESP series 60  215-225Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters :
Kostal Piko 10.1 / 8.3
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : EXEL Group G2

UA-33820593-1