17) ΚΑΡΔΙΤΣΑ – Σοφάδες-1 – Φ/Β σταθμός 99,36 kWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Μάιος 2010
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Ιούνιος 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας
Ιδιοκτησία : Σ.Κ.Ευαγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Solar-Fabrik SF200-3A – 240Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : Refusol 017K
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metaloumin – Energia
UA-33820593-1