18) ΗΜΑΘΙΑ – Πολλά Νερά – Φ/Β σταθμός 99,36 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Μάιος 2010
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Ιούνιος 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας
Ιδιοκτησία : Τσουβάλογλου Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Exel ESP series 60 -  230Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : Kostal Piko 8.3
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : DEGER 5000NT Διπλού άξονα

UA-33820593-1