19) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Γαλάτιστα – Φ/Β σταθμός 149,48KWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Οκτώβριος 2010
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Νοέμβριος 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Νοέμβριος 2010
Ιδιοκτησία : Flex Club A.E.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Luxor eco line 72 / LX-185M – 185Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : Diehl Ako  22000TL / 19000 TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metaloumin Energia
Σύστημα τηλεπίβλεψης : Platinum WebMaster
UA-33820593-1