2) ΝΑΟΥΣΑ – Φ/B σταθμός 19,98 KW

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Σεπτέμβριος  2008
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : 21/12/2008
Ιδιοκτησία  : Jumsolar – Τσιοχάρης Κων/νος
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες SCHUCO SPV SMG 185 Wp
Inverters : SMA SMC 7000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών :  SCHUCO PV Light
Σύστημα τηλεπίβλεψης: SMA Sunny Webbox & sensors

…παρακολουθήστε online την λειτουργία του πάρκου.

UA-33820593-1