2) ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – Φ/B σταθμός 499,50 KW

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Μάρτιος  2021
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Ιούλιος  – Αύγουστος 2021
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Σεπτέμβριος 2022
Ιδιοκτησία  : ΠΑΛΣΑΡ – ΙΚΕ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες LUXOR BIFACIAL540 Wp
Inverters : SUNGROW SG 110TL x4 / SG 40TL x 1
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών :  DEGER ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ
Σύστημα τηλεπίβλεψης: SOLAR LOG 1000
UA-33820593-1