3) ΠΡΕΒΕΖΑ – Λούρος – Φ/B σταθμός 80 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Μάρτιος 2009
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Απρίλιος 2009 – Mάιος 2009
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : 22/05/2009
Ιδιοκτησία  : Κάππα Ενεργειακή Ε.Ε. – Τσουμάνης Πέτρος
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες SCHUCO SPV-SPΗ2 220 Wp
πολυκρυσταλλικού πυριτίου – Τεμ 360
Inverters : SMA SMC 5000TL-20 τεμ 15
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών :  DEGER 5000NT Διπλού άξονα
Σύστημα τηλεπίβλεψης: SMA Sunny Webbox

…παρακολουθήστε online την λειτουργία του πάρκου.

UA-33820593-1