30) ΚΑΡΔΙΤΣΑ – Σοφάδες-2 – Φ/Β σταθμός 99,36 kWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Οκτώβριος 2010
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Νοέμβριος 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Ιανουάριος 2011
Ιδιοκτησία : Agroland A.E.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Solar-Fabrik SF200-3A 240Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : Diehl Ako 17000TL3
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metaloumin Energia
Σύστημα τηλεπίβλεψης : Platinum WebMaster

UA-33820593-1