31) ΚΙΛΚΙΣ – Αγιονέρι-1 – Φ/Β σταθμός 99,9 kWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Οκτώβριος 2010
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Νοέμβριος 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Ιανουάριος 2011
Ιδιοκτησία : ΚΑΦΑΡΙΔΗΣ Α. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ. Ο.Ε.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Suntech stp270-24/vd 270Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : Diehl Ako 17000TL3 / 11000TL3
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metaloumin Energia
Σύστημα τηλεπίβλεψης : Platinum WebMaster
UA-33820593-1