36) ΚΙΛΚΙΣ – Κάτω Θεοδωράκι – Στέγη 10 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Νοέμβριος 2010
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Δεκέμβριος 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Ιανουάριος 2011
Ιδιοκτησία : Τσαλουχίδης Κλεόβουλος
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Exel ESP-D 255Wp μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : Diehl Ako 11000 TL3
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Κ2
UA-33820593-1