37) ΚΑΡΔΙΤΣΑ – Στέγη 10 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Νοέμβριος 2010
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Δεκέμβριος 2010
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Ιανουάριος 2011
Ιδιοκτησία : Παρθένης Κωνσταντίνος
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Exel ESP-D 250Wp μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA STP 10000TL-10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metalloumin
UA-33820593-1