4) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Σύλλατα – Φ/Β σταθμός 98,82 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιούνιος-Ιούλιος 2009
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2009
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 28/09/2009
Ιδιοκτησία : Vulgari – Energy
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : SUNTECH 270 Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA SMC 11000TL 5000Α
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : SCHUCO PV LIGHT II
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SMA Sunny Webbox & sensors

…παρακολουθήστε online την λειτουργία του πάρκου.

UA-33820593-1