40) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – Δρυμός – Στέγη 10 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Μάιος 2011
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Μάιος 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Ιούνιος 2011
Ιδιοκτησία : Χατζηκαμάρη Παναγιώτα
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Solar-Fabrik  Premium L mono 245Wp μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA STP 10000TL-10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metaloumin Energia

UA-33820593-1