41) ΣΕΡΡΕΣ – Λευκώνας – Δώμα 10 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιούνιος 2011
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Ιούλιος 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Ιούλιος 2011
Ιδιοκτησία : Παπαδόπουλος Χαραλάμπος
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Solar-Fabrik  Premium L mono 240Wp μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA STP 10000TL-10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metaloumin Energia
UA-33820593-1