42) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – Λαγκαδάς – Δώμα 10 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιούλιος 2011
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Ιούλιος 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Αύγουστος 2011
Ιδιοκτησία : Παπαγεωργίου Δημήτριος
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Solar-Fabrik  Premium L mono 240Wp μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA STP 10000TL-10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Κ2
UA-33820593-1