44) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – Φίλυρο – Στέγη 10 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Αύγουστος 2011
Κατασκευή έργου : ECO ENERGY Σεπτέμβριος 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Σεπτέμβριος 2011
Ιδιοκτησία : Καριτζής Γεώργιος
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Solar-Fabrik Premium L mono 240w μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA STP 10000TL-10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metaloumin Energia

UA-33820593-1