46) ΚΙΛΚΙΣ – Χρυσόπετρα – Φ/Β Σταθμός 20 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Φεβρουάριος 2010
Κατασκευή έργου : ECO ENERGY Φεβρουάριος 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Μάρτιος 2011
Ιδιοκτησία : Ι. & Δ. Παπαγεωργίου Ε.Ε.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Solar-Fabrik SF200-3A 240w μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : Diehl Ako 22000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Deger 7000NT

UA-33820593-1