47) ΠΡΕΒΕΖΑ – Φιλιππιάδα-2 – Φ/Β Σταθμός 99,9 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιούλιος 2011
Κατασκευή έργου : ECO ENERGY Αύγουστος 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Αύγουστος 2011
Ιδιοκτησία : Ελευθέριος Ντάτσης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Exel Group ESP-60 225w πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA STP 17000TL-10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Deger 9000NT
UA-33820593-1