5) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Χρυσαυγή – Φ/Β σταθμός 20KWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Μάιος 2009
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 12/2009
Ιδιοκτησία : Παπαγεωργίου Δ.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : REC AE Premium 220 Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA SMC 7000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : DEGER 3000NT Διπλού άξονα
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SMA Sunny Webbox

παρακολουθήστε online την λειτουργία του πάρκου.

UA-33820593-1