52) ΚΙΛΚΙΣ – Αγιονέρι-2 – Φ/Β σταθμός 99,9 kWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Μάιος 2011
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Ιούνιος 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Ιούνιος 2011
Ιδιοκτησία : ΚΑΦΑΡΙΔΗΣ Α. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ. Ο.Ε.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Sun-Earth TBP156X156-60-p 235Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA STP 17000TL-10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Ovak
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SMA Sunny Webbox

UA-33820593-1