53) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – Καλλικράτεια – Στέγη 10 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Αύγουστος 2011
Κατασκευή έργου : ECO ENERGY Αύγουστος 2011
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Αύγουστος 2011
Ιδιοκτησία : Αδαμίδου Στυλιανή
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Solar-Fabrik Premium L mono 245Wp μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA STP 10000TL-10
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Κ2
UA-33820593-1