56) ΘHBA – Θεσπιές – Φ/Β Σταθμός 99,2 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Μάρτιος 2012
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Απρίλιος 2012
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Απρίλιος 2012
Ιδιοκτησία : Ι. & Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Exel ESP 235Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : Diehl Ako 17000TL3 / 22000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Γεωθερμική
Σύστημα τηλεπίβλεψης : Platinum WebMaster
UA-33820593-1