57) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Μονόλοφος – 100Kwp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Απρίλιος 2012
Κατασκευή έργου : ECO ENERGY Μάιος 2012
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Μάιος 2012
Ιδιοκτησία : Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Exel ESP 245Wp μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA STP 17000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metaloumin
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SMA Sunny Webbox
UA-33820593-1