58) ΠΡΕΒΕΖΑ – Δρυόφυτο – 100Kwp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιούνιος 2012
Κατασκευή έργου : ECO ENERGY Ιούλιος 2012
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Ιούλιος 2012
Ιδιοκτησία : Πίνδος Ενεργειακή Μ.Ε.Π.Ε.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Renesola Virtus – JC250M-24/Bbv 250Wp
Inverters : Diehl Ako 17000TL3 / 22000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Γεωθερμική
Σύστημα τηλεπίβλεψης : Platinum WebMaster

UA-33820593-1