59) ΑΡΤΑ – Χανόπουλο – 100Kwp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιούνιος 2012
Κατασκευή έργου : ECO ENERGY Ιούλιος 2012
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας Ιούλιος 2012
Ιδιοκτησία : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Renesola Virtus – JC250M-24/Bbv 250Wp
Inverters : Diehl Ako 17000TL3 / 22000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Metaloumin
Σύστημα τηλεπίβλεψης : Platinum WebMaster

UA-33820593-1