6) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Σχολάρι – Φ/Β σταθμός 20 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Μάιος 2009
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2009
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 12/2009
Ιδιοκτησία : Ξάνθος Αντώνιος & Σια Ο.Ε
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : REC AE Premium 220 Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA SMC 7000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : DEGER 3000NT Διπλού άξονα
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SMA Sunny Webbox

…παρακολουθήστε online την λειτουργία του πάρκου.

UA-33820593-1