61) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Σίνδος – Δώμα 10 ΚWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Αύγουστος 2012
Κατασκευή έργου : ECO ENERGY Αύγουστος 2012
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Αύγουστος 2012
Ιδιοκτησία : Αμπατζής Αναστάσιος
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : Suntech STP 250S-20Wd 250Wp
Inverters : KOSTAL Piko 10.1
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Κ2
UA-33820593-1