62) ΜΟΛΑΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY 2013
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY 2013
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 10/02/2013
Ιδιοκτησία : ΜΟΛΑΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : RENESOLA 250 Wp
Inverters : REFUSOL 20K 18TMX
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : Σχεδιασμός & κατασκευή ECO ENERGY
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SOLAR LOG

 

UA-33820593-1