63) ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
Ιδιοκτησία : ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : LUXOR 370 Wp
Inverters : ABB 100KTL 4TMX
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SOLAR LOG

 

UA-33820593-1