64) ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ιδιοκτησία : ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : LUXOR 450 Wp
Inverters : ABB 100KTL 5TMX
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SOLAR LOG

 

UA-33820593-1