65) ΓΑΚΟΣ ΑΕ NET METERING

Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Ιδιοκτησία : ΓΑΚΟΣ ΑΕ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : LUXOR 330 Wp
Inverters : REFUSOL 40KTL 3TMX
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : K2 KRANNICH
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SOLAR LOG

 

UA-33820593-1