7) ΣΕΡΡΕΣ – Δάφνη – Φ/Β σταθμός 99,36 KWp

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιούνιος-Ιούλιος 2009
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Οκτώβριος – Νοέμβριος 2009
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας 23/11/2009
Ιδιοκτησία : Α.Καρανικόλας & ΣΙΑ Ο.Ε.
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : ET 230 Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου
Inverters : SMA SMC 11000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : DEGER 5000NT Διπλού άξονα
Σύστημα τηλεπίβλεψης : SMA Sunny Webbox

παρακολουθήστε online την λειτουργία του πάρκου.

UA-33820593-1