85) ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – NET METERING 100 KW

Μελέτη & σχεδιασμός έργου : ECO ENERGY Ιούνιος  2022
Κατασκευή  έργου : ECO ENERGY Φεβρουάριος  2023
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : Μάρτιος 2023
Ιδιοκτησία  : ΓΚΑΡΑΓΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες LUXOR BIFACIAL 660 Wp
Inverters : SUNGROW SG 110TL x1
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών :  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Σύστημα τηλεπίβλεψης: SOLAR LOG 1000

UA-33820593-1