Φωτοβολταϊκά Έργα

Φωτοβολταϊκά Έργα

NET METERING – Νέο Πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στις στέγες

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ με τη μέθοδο του Ενεργειακού συμψηφισμού!
Η ECO ENERGY είναι ήδη έτοιμη να υλοποιήσει το νέο μέτρο που αναμένεται σύντομα να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.

UA-33820593-1