Net Metering - ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Το μέλλον για τη μέθοδο παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακούς καταναλωτές, αλλά και γενικότερα στην αγορά των φωτοβολταϊκών, βρίσκεται στο Net Metering.

 Τι είναι το Net Metering ή Ενεργειακός συμψηφισμός

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά - Eco Energy

Είναι ο νέος τρόπος αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, μετά την επιτυχία που είχε η μέθοδος αυτή σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και Αμερικής.

Οι οικιακοί καταναλωτές που ήδη έχουν ή θα εγκαταστήσουν, συνήθως μικρές μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως ένα φ/β σύστημα 3-5 KW ή μια μικρή ανεμογεννήτρια, κτλ.), μπορούν να συμψηφίζουν την ενέργεια που παράγουν με αυτή που καταναλώνουν. Εάν η παραγόμενη ενέργεια είναι περισσότερη από αυτή που καταναλώνεται σε χρονικό ορίζοντα τριετίας, τότε ο καταναλωτής πιστώνεται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας την περίσσεια ενέργεια. Στην αντίθετη περίπτωση, δλδ. αν καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια από αυτή που παράγεται, τότε ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο με τη διαφορά. 

Στην πράξη, δηλαδή, ο καταναλωτής πληρώνει μόνο για την ενέργεια που κατανάλωσε μείον την ενέργεια που παρήγαγε και αυτό ονομάζεται Net Metering.

Ένα φ/β σύστημα ισχύος 4 kW το οποίο παράγει ετησίως 5.000 – 5.500 kWh (ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης) καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια μιας κατοικίας. Μια τέτοια κατοικία πληρώνει για ρεύμα περίπου 1.000 € ετησίως (σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται οι λοιπές χρεώσεις όπως δημοτικά τέλη, φόροι, κτλ.).

Το Net Metering εκτός από τις κατοικίες, έχει πολύ μεγάλο φάσμα εφαρμογών και μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β (έως το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης), όπως κτίρια γραφείων, εμπορικά, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές εγκαταστάσεις (θερμοκήπια, αντλίες νερού, κτλ.), όπου σε συνδυασμό με το φορολογικό πλαίσιο (επιστροφή ΦΠΑ και αποσβέσεις), καθιστούν αυτές τις επενδύσεις ακόμα πιο ελκυστικές καθώς ο χρόνος απόσβεσης τους μειώνεται περισσότερο.

Μια τέτοια επένδυση επομένως (με σημερινές τιμές) έχει χρόνο απόσβεσης που κυμαίνεται από 6 έως 8 έτη, χωρίς να υπολογίζονται οι μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος,
που σε περίπτωση που αυτό συμβεί, σημαίνει Αυτόνομα φωτοβολταϊκά - Eco Energyτην πιο γρήγορη απόσβεση ενός φωτοβολταϊκού που λειτουργεί με τη μέθοδο Net Metering. Οι περισσότεροι καταναλωτές νομίζουν ότι το κόστος προμήθειας της κιλοβατώρας για οικιακό τιμολόγιο είναι της τάξης των 7-10 λεπτών. Εάν όμως γίνει αναλυτικός υπολογισμός κόστους ανά τετράμηνο, θα διαπιστώσουν με έκπληξη ότι το πραγματικό κόστος κάθε κιλοβατώρας, κυμαίνεται – ανάλογα φυσικά με την κατανάλωση – μεταξύ των 0,16 € με 0,21 € ανά κιλοβατώρα.

Επίσης το Net Metering, δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αυξήσει την κατανάλωσή του, προκειμένου να καλύψει και άλλες ανάγκες του, όπως την θέρμανση και την ψύξη. Για παράδειγμα, θα μπορεί να αντικαταστήσει τον παλιό λέβητα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας, που καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα, με την οποία θα εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θέρμανση και τη ψύξη της κατοικίας.

 

VIRTUAL NET METERING : ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Τη δυνατότητα της απομακρυσμένης αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net Metering) δίνει πρόσφατο νομοσχέδιο , όπου δίνεται πλέον η δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής σε διαφορετικό χώρο από την εγκατάσταση (ή και τις εγκαταστάσεις) κατανάλωσης. Μέχρι σήμερα, αυτό που ισχύει είναι ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις που συνδέονται στο δίκτυο, αλλά η διάταξη αφορά σε σταθμούς παραγωγής που είναι στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης.

Όμως, σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι αδύνατο να γίνει, λόγω και της έλλειψης κατάλληλου και επαρκούς χώρου.
Σε πρώτη φάση, το virtual net metering αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμετάλλεύσεων. Έτσι λοιπόν, Δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, θα μπορούν πλέον να εγκαταστάσουν Φ/Β ή μικρές ανεμογεννήτριες σε χώρους που είναι κατάλληλοι, ακόμα και αν είναι απομακρυμένοι από τους χώρους κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι αγρότες, καθώς δεν κρίνεται δόκιμο να δεσμεύσουν μέρος της καλλιεργήσιμης γης που εκμεταλλεύονται, ενώ επιπλέον μπορούν να συμψηφίσουν περισσότερες από μία κατανάλωση που ίσως βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.

 

 

UA-33820593-1