Οδηγός φωτοβολταϊκών - Συχνές ερωτήσεις

Η Νομοθεσία φωτοβολταϊκών, ο πλήρης Οδηγός φωτοβολταϊκών και Συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους.

 

Οδηγός φωτοβολταϊκών - Eco Energy

 

Οδηγός φωτοβολταϊκών - Eco Energy

1. Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

2. Πού μπορούν να τοποθετηθούν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

3. Από τι εξαρτάται το κόστος της ολοκληρωμένης εγκατάστασης ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος

4. Από τι εξαρτάται η ενεργειακή απόδοση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος

5. Διαθέσιμα κεφάλαια που απαιτούνται

6. Προϋποθέσεις για τη σύνδεση του Φ/Β σταθμού με το δίκτυο;

7. Στάδια για την εγκατάσταση  Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

8. Ποια είναι τα σημεία που προσδιορίζουν την καταλληλότητα ενός χώρου;

 

 

——————————————————————————————————————————— 

1. Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Πλήρης εξασφάλιση στα κέρδη των επενδυτών, διότι πριν την έναρξη της κατασκευής του φ/β σταθμού, υπογράφεται σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ για 20 χρόνια, για την αγορά της παραγόμενης ενέργειας.
Τα Φ/Β πάνελ που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος ενός Φ/Β συστήματος, παραδίδονται από τους κατασκευαστές με εγγυήσεις απόδοσης έως και 25 έτη.
Το κόστος της λειτουργίας – συντήρησης ενός Φ/Β Συστήματος, είναι πρακτικά μηδαμινό. Η προληπτική συντήρηση που απαιτούν είναι ο καθαρισμός αυτών από την σκόνη, όταν υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ανομβρίας, και η φροντίδα ώστε ο περιβάλλοντας χώρος να μην μεταβάλλεται ώστε να δημιουργούνται συνθήκες σκίασης (όπως ανάπτυξη δένδρων, θάμνων κλπ).
Οι περιπτώσεις έκτακτων καταστροφών, όπως φωτιά, χαλαζόπτωση, σεισμός κλπ καλύπτονται από συνηθισμένες ασφάλειες κτιρίων και εξοπλισμού.
Ως εκ τούτου με σταθερό και προβλέψιμο κόστος εικοσαετίας, με προβλέψιμη ενεργειακή απόδοση (KWh/έτος/KW) αλλά και δεδομένη τιμή πώλησης για μια εικοσαετία, οι επενδύσεις στα Φ/Β συστήματα είναι από τις πλέον σίγουρες επενδύσεις της αγοράς.
Δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με αέρια ή με άλλα κατάλοιπα, αφού δεν λαμβάνει χώρα κάποια χημική αντίδραση.
Είναι επεκτάσιμα ανάλογα με τις ανάγκες σε φορτίο χωρίς την απαίτηση ειδικής εγκατάστασης.
Μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και αξιόπιστα χωρίς την παρουσία κάποιου χειριστή και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Επειδή δεν χρειάζονται διαρκή παρακολούθηση, έχουν πολύ μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Επιστροφή στην Αρχή

 

2. Πού μπορούν να τοποθετηθούν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα;

 • Στις οροφές των υπαρχόντων κτιρίων (βιομηχανικές στέγες, αποθήκες, κατοικίες).

 • Σε οποιονδήποτε ιδιόκτητο ανοικτό και περιφραγμένο χώρο.

 • Σε ανοιχτούς χώρους parking ως σκίαστρα.

 • Ως δομικά στοιχεία νέων κατασκευών ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική των κτιρίων.

Τα Φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν έκταση από 5 – 8 τετραγωνικά μέτρα για κάθε KW εγκατεστημένης ισχύος ανάλογα με την τεχνολογία των πάνελ που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης πρέπει να υπολογιστεί η απόσταση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι συστοιχίες των πάνελ για την επισκεψιμότητα και την αποφυγή σκίασης. Ανάλογα με την μορφολογία του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν απαιτείται 2- 3 φορές περισσότερος χώρος από την καθαρή επιφάνεια των πάνελ. Στην επιλογή του χώρου θα πρέπει να υπολογιστούν η σχετική νομοθεσία (για τυχόν ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους), η ηλιοφάνεια (αποφυγή χώρων με σκίαση από δέντρα, γειτονικά κτίρια, βόρειος προσανατολισμός κεκλιμένων σκεπών) και η εγγύτητά του με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

Επιστροφή στην Αρχή

 

3. Από τι εξαρτάται το κόστος της ολοκληρωμένης εγκατάστασης ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος;

Το κόστος ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος υπολογίζεται σε ευρώ ανά εγκατεστημένο KW και εξαρτάται από:

 • Την τεχνολογία των πάνελ (π.χ τα πάνελ άμορφου πυριτίου κοστίζουν φτηνότερα, αλλά απαιτούν περίπου διπλάσια έκταση).

 • Τον τύπο της εγκατάστασης ( σταθερές βάσεις ή σύστημα tracking ).

 • Την προέλευση των πάνελ και των λοιπών στοιχείων του εξοπλισμού.

 • Το μέγεθος του Φ/Β Συστήματος (όσο μικρότερη είναι η ισχύς, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος του κάθε εγκατεστημένου KW).

 • Την δυσκολία της εγκατάστασης (δυσπρόσιτες περιοχές ή χώροι εγκατάστασης με ιδιαίτερη μορφολογία εδάφους αυξάνουν το κόστος).

 • Την απόσταση της εγκατάστασης από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ (καθώς πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος της επέκτασης του δικτύου)

Ενδεικτικά, για τον αρχικό προγραμματισμό του, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να υπολογίσει για κάθε εγκατεστημένο KW από 600 Ευρώ για σταθερές βάσεις, σε ήδη διαμορφωμένο και φραγμένο χώρο, έως 1.000 ευρώ για εγκαταστάσεις με γερμανικά πάνελ πολυκρυσταλικού πυριτίου, με ηλιοπαρακολουθητές (tracking) με πλήρη διαμόρφωση χώρου, περίφραξη και σύστημα ασφαλείας.

Επιστροφή στην Αρχή

 

4. Από τι εξαρτάται η ενεργειακή απόδοση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος;

 • Από το κλίμα της περιοχής (όσο λιγότερες είναι οι ημέρες της ηλιοφάνειας, πχ Βόρεια Ελλάδα, τόσο μικρότερη είναι η απόδοση). Οδηγός φωτοβολταϊκών - Eco Energy

 • Από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής (όσο πιο νότια είναι η περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας).

 • Από την κλίση των Φ/Β πάνελ ως προς το οριζόντιο επίπεδο.

 • Από την ηλικία των Φ/Β πάνελ (υπολογίζεται ότι τα πάνελ έχουν ζωή 20-30 έτη με απόδοση από 96% έως 85% για τα πρώτα 20 – 25 έτη).

Αυτό που ενδιαφέρει είναι πόσες κιλοβατώρες (KWh) Θα δώσει το σύστημα σε ετήσια βάση και τελικά πόσο θα κοστίζει η κάθε παραγόμενη κιλοβατώρα. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα είναι προβλέψιμη.

Για την Ελλάδα μπορούμε να Θεωρήσουμε πως ένα Φ/Β Σύστημα με την βέλτιστη κλίση και τον βέλτιστο προσανατολισμό παράγει κατά μέσο όρο γύρω στα 1200 – 1550 κιλοβατώρες ανά έτος και ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (KWh/έτος/KW). Στην Ελλάδα, οι υψηλότερες αποδόσεις παρατηρούνται όσο πιο νότια και ανατολικά βρίσκεται μια περιοχή.

Επιστροφή στην Αρχή

 

5. Διαθέσιμα κεφάλαια που απαιτούνται;

Με βάση τα χρηματοδοτικά προγράμματα των μεγαλύτερων τραπεζών τα ίδια κεφάλαια πρέπει να αντιστοιχούν σε ελάχιστο ποσοστό 25% Αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο και χωρίς να πληρείται αυτή η προϋπόθεση πολύ δύσκολα μπορεί να εγκριθεί η χρηματοδότηση για την επένδυση.

Το υπολειπόμενο ποσό (πλην της ίδιας συμμετοχής) καλύπτεται με τραπεζικό δανεισμό (με εμπράγματες εγγυήσεις μόνο τον εξοπλισμό της επένδυσης).
Σημειώνεται επίσης ότι δίνεται στις επιχειρήσεις το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ, για πάγια αγαθά επένδυσης σύμφωνα με τον νόμο 2859/2000.

Επιστροφή στην Αρχή

 

6. Προϋποθέσεις για τη σύνδεση του Φ/Β σταθμού με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ

Ο Παραγωγός καταθέτει αίτηση προς τη ΔΕΔΔΗΕ συνοδευμένη από τεχνική μελέτη, που αφορά τη θέση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Β σταθμού. Η ΔΕΔΔΗΕ συντάσσει μια προμελέτη κόστους της βέλτιστης, τεχνικά και οικονομικά, λύσης για την σύνδεση του Φ/Β Σταθμού του Παραγωγού με το Δίκτυο.
Η σύνδεση με την ΔΕΔΔΗΕ γίνεται μόνον εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες (παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας όπου απαιτούνται, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας), έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι (ή έχει προσκομιστεί βεβαίωση απαλλαγής) και έχει υπογραφεί σύμβαση πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος με τον ΔΑΠΕΕΠ.
Για σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος έως 100KW η σύνδεση γίνεται στην χαμηλή τάση, και  το κόστος  σύνδεσης κυμαίνεται από 8.500 – 15.000 €. Η αίτηση σύνδεσης στην χαμηλή τάση γίνεται στο τμήμα διαχείρισης δικτύου στα τοπικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ.
Για σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος πάνω από 100KW η σύνδεση γίνεται στην μέση τάση, και εφόσον ο σταθμός βρίσκεται δίπλα στο δίκτυο, το κόστος της σύνδεσης είναι περίπου 20.000 – 30.000 Ευρώ. Η αίτηση σύνδεσης στην μέση τάση γίνεται στις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΕΔΔΗΕ.

Επιστροφή στην Αρχή

 

7. Στάδια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 • Η συνεργασία με έναν αξιόπιστο τεχνικό σύμβουλο που θα βοηθήσει σε όλη την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

 • Η αξιολόγηση και ο προσδιορισμός του ακινήτου ή των ακινήτων στα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα.

 • Ο προσδιορισμός της καλύτερη λύσης Φωτοβολταϊκού Συστήματος με βάση το διαθέσιμο οικόπεδο και τα διαθέσιμα κεφάλαια, ώστε να ακολουθήσει η σύνταξη ενός τεύχους προδιαγραφών.

  www.ecoenergytech.gr

 • Η συλλογή προσφορών και η αξιολόγηση αυτών.

 • Η σύνταξη και υποβολή του φακέλου για την λήψη άδειας παραγωγής (όπου απαιτείται).

 • Η αίτηση προς την ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση με το δίκτυο (συνοδευμένη από την σχετική τεχνική μελέτη).

 • Η σύνταξη της τεχνοοικονομικής μελέτης για την χρηματοδότηση από τράπεζα.

 • Η υπογραφή σύμβασης με τον προμηθευτή – κατασκευαστή και η έναρξη υλοποίησης του έργου.

 • Η εκπόνηση μελέτης για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.

 • Η υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση του συστήματος με το Δίκτυο.

 • Η σύνταξη και υποβολή των σχετικών περιβαλλοντικών μελετών για εγκαταστάσεις πάνω από 500 KW.

 • Η έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας για εγκαταστάσεις πάνω από 1 ΜW.

 • Η υπογραφή σύμβασης πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος με τον ΔΑΠΕΕΠ.

 • Η ολοκλήρωση των εργασιών, σύνδεση με το δίκτυο και έναρξη λειτουργίας της μονάδας.

Επιστροφή στην Αρχή

 

8. Ποια είναι τα σημεία που προσδιορίζουν την καταλληλότητα ενός χώρου;

 • Προσανατολισμός.

 • Κλίση του εδάφους.

 • Εδαφική μορφολογία του οικοπέδου (πχ ρέματα, βράχια κλπ).

 • Σε περίπτωση ύπαρξης δέντρων, η αποψίλωση του χώρου για τη βέλτιστη αποδοτικότητα της εγκατάστασης.

 • Ύπαρξη γενικότερα εντός ή πλησίον του οικοπέδου στοιχείων που να δημιουργούν σκίαση.

 • Γεωγραφικό πλάτος και ύψος του οικοπέδου. Προβλεπόμενη βέλτιστη απόδοση ενός KW στην περιοχή (βάση των σχετικών στατιστικών κλιματολογικών στοιχείων).

 • Ενδείξεις για διαφοροποίηση του μικροκλίματος στην περιοχή (πχ αυξημένες βροχοπτώσεις λόγω γειτονικού βουνού, αυξημένη υγρασία – ομίχλες λόγω γειτονικού ποταμού, ενδεχόμενη ύπαρξη έλους κλπ).

 • Εκτίμηση της δυσκολίας πρόσβασης στο οικόπεδο (κατάσταση δρόμου και απόσταση από την κοντινότερη άσφαλτο) καθώς και ενδεχόμενη κακή κατάσταση του δρόμου πρόσβασης σε περίπτωση κακοκαιρίας.

Επιστροφή στην Αρχή

 

UA-33820593-1